Bij een weeralarm verschijnt hiernaast de waarschuwing